ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่ อำเภอเมืองนครศรี จังหวัดนครศรีธรรมราช (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 28 พฤษภาคม 2564