ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้ที่คาดว่าจะสมัครรับเลือกต้ังหรือผู้สมัครรับเลือกต้ังฯ ผู้สนับสนุนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุมโครงการให้ความรู้ที่เท่่าทันในการกระทำผิดทางการเมืองฯ
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 05 ตุลาคม 2564